Regulamin wypożyczalni samochodów Biacomex

Warunki ogólne

 1. Najemca powinien mieć ukończone 23 lata, prawo jazdy co najmniej 1 rok oraz dwa dokumenty tożsamości w tym prawo jazdy.
 2. Dla wynajmów indywidualnych kaucja zwrotna wynosi 500 zł netto.
 3. W samochodach obowiązuje zakaz palenia.

Ceny

 1. Wszystkie ceny są cenami netto za jedną dobę użytkowania pojazdu (24h).
 2. Stawka czynszu wynajmu zgodna z cennikiem.
 3. Znaczące przekroczenie ustalonego czasu zwrotu auta (powyżej 1h) skutkuje naliczeniem kolejnej doby wynajmu, chyba że zostanie to uzgodnione z pracownikiem Biacomex S.A.
 4. Podane ceny obejmują pełne ubezpieczenie (AC i OC) obowiązujące na terenie UE.

Wynajem i zwrot pojazdu

 1. Samochód podstawiamy czysty, ze stanem paliwa w zbiorniku zbliżonym do stanu w dacie wydania auta.
 2. Wynajmujący oczekuje, że pojazd zostanie zwrócony w takim samym stanie jak w dacie wydania. W przeciwnym wypadku Biacomex S.A. doliczy koszty brakującego paliwa i myjni (wg cennika ORLEN FLOTA + 50 zł netto).
 3. Dobowy limit wynosi 300 kilometrów. Przekroczenie limitu kilometrów należy wcześniej uzgodnić z pracownikiem wypożyczalni Biacomex S.A. Przekroczenie limitu kilometrów wynosi 0,50 zł netto za każdy dodatkowy kilometr.

Wypadki i kradzieże

 1. W razie spowodowania kolizji przez Najemcę kaucja zostanie zatrzymana (500 zł netto).
 2. Jeśli kolizja nie będzie spowodowana z winy wynajmującego lecz przez osobę trzecią, Biacomex S.A. nie obciąży Najemcy żadnymi kosztami, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania pracownika Biacomex S.A. o zdarzeniu oraz spisania i przedłożenia w wypożyczalni oświadczenia sprawcy wypadku lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji, która sporządzi odpowiednią notatkę z miejsca kolizji.
 3. W przypadku kradzieży Biacomex S.A. nie obciąży Najemcy żadnymi kosztami jeśli ten będzie miał kluczyki, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie od skradzionego samochodu. W przeciwnym razie Najemca ponosi nieograniczona odpowiedzialność.

Uszkodzenia

(Ceny podane są w PLN netto, do kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%)

 1. W przypadku zagubienia kluczy pojazdu i/lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 700/700 zł netto
 2. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 700 zł netto Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy 100 zł netto
 3. Uzupełnienie brakującego paliwa w/g cennika ORLEN FLOTA + 50 zł netto Palenie tytoniu w samochodzie 500 zł netto (kara umowna);
 4. Przewożenie zwierząt 300 zł netto (kara umowna). Ponadto, jeżeli Najemca przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełna odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu i przewyższające karę umowną.
 5. Demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 500 zł netto (kara umowna)
 6. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych powyżej – opłata w/g cennika danej części w/g stawek producenta
 7. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 50 zł netto (kara umowna);
 8. Przewożenie towarów i ładunków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 500 zł netto (kara umowna);
 9. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 5000 zł netto (kara umowna);
 10. Jeżeli Najemca spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych warunkach, będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.

Odpowiedzialność Najemcy

 1. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie przestępstwa i wykroczenia, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu.
 2. Najemca akceptuje, że Biacomex S.A. udostępnią Policji lub innym upoważnionym organom, dane osobowe Najemcy, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych, do których będzie wezwany w ramach prowadzonych postępowań przez uprawnione organy.
 3. Wszelkie koszty poniesione przez Biacomex S.A. w związku z realizacją ustępu poprzedzającego będą obciążały Najemcę na podstawie wystawionej przez Biacomex S.A. noty obciążeniowej.

Najczęściej zadawane pytania

Podstawienie i odbiór samochodu w obrębie miasta w godzinach 7:00 – 18:00 pon.- pt. jest bezpłatny. Podstawienie i odbiór samochodu poza granicami miasta, jest obciążone kwotą 1,50 zł netto za kilometr.
Opłata za wydanie lub odbiór samochodu poza godzinami pracy punktu 50 zł netto.
Limit kilometrów na dobę to 300km. Przekroczenie limitu za każdy kilometr to 0,50 zł netto.
Minimalny wiek kierowcy to ukończone 23 lata.
Kaucje można opłacić w dni pracujące od pon. do pt. od 8:00 do 18:00 w kasie biura.
Kaucja wynosi 500 zł netto.
Prawo jazdy oraz dokument tożsamości.
W dni pracujące od pon do pt od 7:00 do 18:00. Poza godzinami pracy biura doliczana jest opłata 50 zł netto (weekendy, święta i po godzinach pracy biura).
Możliwe jest podróżowanie po krajach UE, aczkolwiek trzeba zgłosić ten fakt w trakcie rezerwacji auta.
Klasa B (Ford Fiesta), Klasa C (Ford Focus), D (Ford Mondeo), Klasa Mini LCV (Ford Connect), Klasa LCV (Ford Transit).
Należy zgłosić taką sytuacje bezzwłocznie wypożyczalni pod nr tel.: 695 736 814 lub 695 800 801 oraz wezwać na miejsce zdarzenia policje.
Niestety nie ma takiej możliwości. Chyba, że klient posiada międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
Dodatkowy kierowca musi być zgłoszony przed podpisaniem umowy, oraz należy dostarczyć skan prawa jazdy takiej osoby.
Wypożyczany samochód będzie zataknowany do pełna, umyty oraz posprzątany.